top of page
Služba
Stavebné a dokončovacie práce

Komplexné poskytovanie a riešenie stavebných prác, tvorí základnú ponuku našich služieb. V rámci malých, ale aj väčších projektov, zabezpečujeme riešenia od realizácie hrubých stavieb, až po najmenšie detaily v interiéroch. Stavebné práce a projekty realizujeme prostredníctvom našich personálnych a technických zdrojov, ale aj vďaka spolupráci s overenými partnermi a dodávateľmi.

126
Projektov
po celej EÚ
stavba.jpg
Pokrývame oblasti ako
Buracie práce
Výkopové a zemné práce
Inštalácie
Murárské práce
Sadrokartonárske práce
Obkladačské práce
dom.webp
3d-capture-construction.webp

4.Murárske práce

Murárske práce a konštrukcia “hrubých” stavieb, je jednou zo základných stavebných činností. Služby a riešenia v tejto oblasti, poskytujeme v rámci malých, ale aj veľkých projektov v rôznom rozsahu a kombináciách s inými činnosťami.

 

Prehľad vybraných služieb

 • stavba tehlových stavieb

 • murárske konštrukcie

 • betónové potery

 • osádzanie dverí a okien

 • budovanie stien a priečok

 • omietanie a stierkovanie stien

 • betónové a železobetónové konštrukcie

 • debnenia

 

 

5.Sadrokartonárske práce

Sadrokartónové konštrukcie a technológie, sú moderným, bezpečným a šikovným riešením pre modelovanie a úpravy v interiéroch. Ponúkame širokú paletu prác, ktoré dokážu premeniť obyčajný priestor na priestor pre ľudí.

Prehľad vybraných služieb

 • sadrokartónové priečky a steny

 • sadrokartónové poličky

 • sadrokartónové stropy

 • sadrokartónové klenby

 

Obkladačské práce

Sadrokartónové konštrukcie a technológie, sú moderným, bezpečným a šikovným riešením pre modelovanie a úpravy v interiéroch. Ponúkame širokú paletu prác, ktoré dokážu premeniť obyčajný priestor na priestor pre ľudí.

Prehľad vybraných služieb

 • pokládky obkladov

 • vyrovnávanie povrchov

 • špárovanie, lištovanie, silikónovanie

 • pokládky dlažby a zámkovej dlažby

 

Okná a dvere

montáž dverí a okien rôznych veľkostí, profilov, typov a spôsobu využitia, je samozrejmou súčasťou nami poskytovaných služieb.

 

Prehľad vybraných služieb

 • garážové brány

 • presklenia

 • bezpečnostné okná a dvere

 • plastové, drevené a hliníkové okná a dvere

 • štandardné a neštandardné profily

3d-capture-construction.webp
Profesionálne stavebné a dokončovacie práce

1.Búracie práce

Pred realizáciou nových stavieb, alebo pri rekonštrukciách pôvodných stavieb, je často potrebné odstrániť celú stavbu, alebo jej časť. Našim klientom vieme pre tieto účely poskytnúť personálnu podporu.

 

Prehľad vybraných služieb

búranie objektov a ich čast

ekologická likvidácia stavebného odpadu

zabezpečovanie potrebnej ľahkej a ťažkej techniky

Výkopové a zemné práce

 

2.Výkopové práce sú neoddeliteľnou súčasťou každej stavby a to najmä v jej počiatočných fázach.

 

Prehľad vybraných služieb

 

stabilizácia terénu

výkop základových jám

výkop jám na prípojky a čističky

výkop drenážnych jám

ostatné zemné práce

 

kopanie bazénov a pivníc

kopanie základov plotov, domov a garáží

príprava pre prípojky vody, plynu a kanalizácie

výkopové prípravy pod dlažbu, chodníky a cesty.

úprava terénu na stavebnom pozemku

3.Inštalácie

V rámci inštalačných prác, zabezpečujeme  montáž častí infraštruktúry, zariadení a prvkov elektrických, vodovodných, kanalizačných, kúrenárskych a plynových sietí a rozvodov.

 

Elektroinštalačné práce

Čiastočné, ale aj komplexné rekonštrukcie domov a bytov a s tým spojené stavebné práce, tvoria základnú ponuku našich služieb. V rámci malých, ale aj väčších projektov, zabezpečujeme riešenia od úprav a prestavieb hrubých stavieb, až po najmenšie detaily a dokončovacie práce v interiéroch. Všetky projekty realizujeme prostredníctvom našich personálnych a technických zdrojov, ale aj cez spoluprácu s overenými partnermi a dodávateľmi.

1. silnoprúdové rozvody - Súčasné požiadavky na napájanie množstva rôznych zariadení a technológií, vytvára vysoké požiadavky na spoľahlivé a bezpečné prívody a rozvody elektriny. Riešenia v tejto oblasti ponúkame od návrhu až po samotnú realizáciu rozvodov a zapájania koncových zariadení.

 

slaboprúdové a dátové rozvody -

Dátové siete a slaboprúdové rozvody, sú nevyhnutnou súčasťou moderných inteligentných domov a bývania všeobecne. Vďaka týmto riešeniam budete mať k dispozícii prístup k Internetu, kamerovým systémom, ako aj k ovládacím prvkom a inteligentným el. spotrebičom.

 

Prehľad vybraných služieb

 • návrh a realizácia dátových sietí LAN

 

elektrické prípojky a prepoje

štruktúrovaná dátová kabeláž

inštalácia poistných skríň

inštalácia svietidiel a osvetlenia

zabezpečovacie a kamerové systémy

Kamerové systémy, detektory pohybu, rozbitia skla, dymu, nebezpečných látok a podobné bezpečnostné prvky a riešenia, vyžadujú špeciálne navrhnuté a realizované elektrické a slaboprúdové rozvody a prípravu.

 

Prehľad vybraných služieb

 • kompletné kamerové systémy

 • zabezpečovacie systémy

 • signalizačné systémy

 • kontrola vstupu a prístupu

 

Voda a kanalizácia

 • vodovodné prípojky

 • kanalizačné prípojky

 • vodovodné rozvody

 • dodávka a inštalácia sanity

 • čističky odpadových vôd

 • septik

Plyn a kúrenie

Plyn je skvelým zdrojom energie pre vykurovanie, zároveň ale predstavuje aj bezpečnostné riziko, s ktorým treba vedieť správne zaobchádzať. Bezpečné pripojenie budovy k prívodu plynu, napojenie na plynový kotol, ale aj inštaláciu.

 

Prehľad vybraných služieb

 • kopanie a príprava plynových prípojok

 • plynové prívody a rozvody

 • regulačná technika

 

 • plynové prípojky

 • radiátory a podlahové kúrenie

 • elektrické vykurovanie

 • dodávka a inštalácia plynových kotlov

 • regulácia kúrenia

 • ekologické formy vykurovania

Plyn a kúrenie

 • vzduchotechnické rozvody

 • zariadenia na odvetrávanie miestností

 • dodávky a inštalácia vzduchotechniky

 • dodávky a inštalácia klimatizačných jednotiek

Vybrané referencie

mapa sveta.jpg
+ 126 Projektov v rámci EU
welder 3.jpg

Zváračské práce WIG

Kontaktujte nás

Hraničná 2 040 17 Košice - mestská časť Barca, Slovensko 

+421 948 103 319

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page